logo
logo
Gelir Tablosu


GELİR TABLOSSU (31.12.2021)
Grup - Hesap Adı Önceki dönem Cari Dönem
 A. BRÜT SATIŞLAR 25.470 32.470
     1 .Yurt İçi Satışlar     
     2 .Diğer Gelirler     
 C. NET SATIŞLAR  32.297 .233,68
 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -4.900,00 -39.865,80
     1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)     
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI  45.397,72 21.567,88
 E. FAALİYET GİDERLERİ -34.644,62 -39.126,98
     1 .Genel Yönetim Giderleri (-)     
FAALİYET KARI VEYA ZARARI  30.753 -17.559,10
 F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 115,75 332,58
     1 .Faiz Gelirleri     
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR  40.222 -17.226,52
DÖNEM KARI VEYA ZARARI  20 -17.226,52
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI  22.140 -21.547