logo
logo
Yedek Yönetim Kurulu


Yedek Yönetim Kurul Üyesi Sefer ATMACA Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022
Yedek Yönetim Kurul Üyesi Bilal KORYA Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022
Yedek Yönetim Kurul Üyesi Adem ADAR Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022
Yedek Yönetim Kurul Üyesi Kılıç ŞAHİN Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022
Yedek Yönetim Kurul Üyesi Atakan DOĞRU Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022
Yedek Yönetim Kurul Üyesi Şevket YARAR Görev Dönemi
01.03.2021 - 11.12.2022